Nov 6, 2010

* Ungkapan Daud Ismail ketika menafsirkan surat al-Anfal ayat 2

****************

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

QS. al-Anfal/8 : 2

Artinya:
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.
Terjemahan :

Majeppu sitongettongenna sininna tomateppe’é teppe tongettongeng iyana mennangro tau iya maddepungengngé rialéna lima asaniasang madecéng, iyanaritu:

(1) Tau iya narekko riramperampéi Puang Allah taala napoléiwi atinna amétaureng ri Puang Allah taala, nalebbilebbipi narékko alena memenna mengngerranggi Puang Allah taala nasaba atinna;

(2) Narekko ribacangengngi aya’aya’na akorangmalebbi’é tattambai tentuanna riteppe’na nenniya awakkarenna ri amala madecengnge;

(3) Enrengngé pada kumi ri Puang Allah taala pada mappésona sininnaurusang urusanna;

(4) Mennanro pada napasilénnerengngi sumpajangngé sibawa sukku sara’sara’na, rokongrokonna, sukku pada gaukenna, sukku bacabacana nagau nasibawai ati ihelase nenniya husu.;

(5) Nenniya pada nabalancai saisanna dallé riwerengngéngi mennanro ri Puang Allah taalaridecengngé.

TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA

Artinya :

Bahwa yang dikatakan Iman bukanlah sekedar percaya kepada Allah Swt., tetapi lebih dari itu punya 5 ketentuan yang baik yang harus terus berkelanjutan, yaitu:

(1) Orang yang apabila disebut nama Allah maka hatinya akan takut, lebih lagi kalau mereka sendiri yang mengingat Allah;

(2) Bila dibacakan ayat-ayat al-Qur’an maka bertambah imannya dan senantiasa berbuat kebajikan;

(3) Tawakkal kepada Allah;

(4) Mereka shalat dengan sempurna dan beribadah kepada Allah dengan hati khusyuk dan ikhlas;

(5) Mereka menafkahkan dan membelanjakan rezki yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan. [2]


[2]- Daud Ismail, Tafsîr al-Munîr, jilid III, juz IX, h. 174-175.
Resopa Temmangingngi Namalomo Naletei Pammase dewatae

Sumber Dari
:
Sulaiman Ibrahim Institute (SII)
http://sulaimanibrahim.blogspot.com/2010_05_01_archive.html

0 komentar:

Post a Comment